Información

Solicitar Cita

Psicologia Creativa Sant Cugat

Montserrat Pinillos Blanco

Soc la psicòloga responsable del Centre de psicologia Creativa de Sant Cugat.

Estic especialitzada en intervenció infantojuvenil així com en detecció, diagnòstic i intervenció amb nens i nenes d’altes capacitats intel·lectuals. 

Al nostre centre de psicologia, atenem als nens mitjançant un programa integral. Realitzem una avaluació completa del nen, tant en l'àmbit educatiu com psicològic, tenint en compte les seves debilitats i fortaleses, el seu perfil cognitiu i nivell d'intel·ligència emocional.  Segons les necessitats detectades tracem un pla d'intervenció personalitzat amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament global òptim.

Serveis del centre

  • Avaluació i diagnòstic neuropsicològic, psicopedagògic i clínic.
  • Reeducacions psicopedagògiques.
  • Intervenció psicològica.
  • Tallers extraescolars d'enriquiment 
  • Logopèdia