Información

Solicitar Cita

E-DIS

de l'aprenentatge

Neuropsicologia de la dislèxia i la discalcúlia. Treballem amb la detecció precoç i la reeducació de les dificultats.